1 Krl 11,36

KU SCHYŁKOWI
Wrogowie Salomona. Jeroboam
11 36 Jego zaś synowi dam jedno pokolenie, aby przez to zachować przed sobą ród* mego sługi, Dawida, po wszystkie czasy w Jeruzalem, które sobie obrałem, by tam umieścić moje Imię.


Przypisy

11,36 - Dosł.: "światło".

Zobacz rozdział