1 Krl 12,1

ROZŁAM KRÓLESTWA
Roboam traci dziesięć pokoleń Izraela*
12 1 Roboam udał się do Sychem, bo w Sychem zebrał się cały Izrael, by go ustanowić królem.


Przypisy

12,1 - Por. 2 Krn 10.

Zobacz rozdział