1 Krl 14,19

DZIEJE KRÓLESTW DO CZASÓW ELIASZA
Schyłek rządów Jeroboama
14 19 Pozostałe zaś dzieje Jeroboama, jak toczył wojnę i jak królował, opisane są w Księdze Królów Izraela.


Zobacz rozdział