1 Krl 15,16

DZIEJE KRÓLESTW DO CZASÓW ELIASZA
Asa, król Judy (911-870)*
15 16 Również między Asą i królem Izraela, Baszą, trwała wojna w ciągu całego ich życia.


Przypisy

15,9 - Por. 2 Krn 14,1-16,14.

Zobacz rozdział