1 Krl 18,19

CZASY ELIASZA
Prorok Eliasz upomina króla Achaba
18 19 Więc zaraz wydaj rozkaz, aby zgromadzić przy mnie całego Izraela na górze Karmel, a także czterystu pięćdziesięciu proroków Baala oraz czterystu proroków Aszery*, stołowników Izebel».


Przypisy

18,19 - "Czterystu proroków Aszery" - tekst niepewny.

Zobacz rozdział