1 Krl 18,26

CZASY ELIASZA
Sąd Boży nad prorokami pogańskimi
18 26 Wzięli więc cielca i oprawili go, a potem wzywali imienia Baala od rana aż do południa, wołając: «O Baalu, odpowiedz nam!» Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi. Zaczęli więc tańczyć przyklękając przy ołtarzu, który przygotowali.


Zobacz rozdział