1 Krl 18,27

CZASY ELIASZA
Sąd Boży nad prorokami pogańskimi
18 27 Kiedy zaś nastało południe, Eliasz szydził z nich, mówiąc: «Wołajcie głośniej, bo to bóg! Więc może zamyślony albo jest zajęty*, albo udaje się w drogę. Może on śpi, więc niech się obudzi!»


Przypisy

18,27 - Wyraz niepewny, różnie tłum. już w przekł. staroż.

Zobacz rozdział