1 Krl 18,39

CZASY ELIASZA
Sąd Boży nad prorokami pogańskimi
18 39 Cały lud to ujrzał i upadł na twarz, a potem rzekł: «Naprawdę Jahwe jest Bogiem! Naprawdę Pan jest Bogiem!»


Zobacz rozdział