1 Krl 18,42

CZASY ELIASZA
Koniec klęski suszy
18 42 Achab zatem poszedł jeść i pić, a Eliasz wszedł na szczyt Karmelu i pochyliwszy się ku ziemi, wtulił twarz między swoje kolana.


Zobacz rozdział