1 Krl 19,12

CZASY ELIASZA
Prorok Eliasz ratuje się ucieczką
19 12 Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu - szmer łagodnego powiewu.


Zobacz rozdział