1 Krl 2,4

SPRAWA NASTĘPSTWA PO DAWIDZIE
Ostatnia wola i śmierć króla Dawida
2 4 ażeby też Pan spełnił swą obietnicę, którą mi dał, mówiąc: "Jeśli twoi synowie będą strzec swej drogi, postępując wobec Mnie szczerze z całego serca i z całej duszy, to wtedy nie będzie ci odjęty potomek na tronie Izraela"*.


Przypisy

2,4 - Por. 2 Sm 7,12.

Powiązane malarstwo

Zobacz rozdział