1 Krl 21,20

CZASY ELIASZA
Eliasz w imieniu Pana karci Achaba
21 20 Achab odpowiedział na to Eliaszowi: «Już znalazłeś mnie, mój wrogu?» Wówczas [Eliasz] rzekł: «Znalazłem, bo zaprzedałeś się, żeby czynić to, co jest złe w oczach Pana, <aby Go obrażać>.


Zobacz rozdział