1 Krl 22,42

CZASY ELIASZA
Panowanie Jozafata w Judzie (870-848)
22 42 W chwili objęcia rządów Jozafat miał trzydzieści pięć lat, a królował w Jerozolimie dwadzieścia pięć lat. Jego matce było na imię Azuba - córka Szilchiego.


Zobacz rozdział