1 Krl 22,47

CZASY ELIASZA
Panowanie Jozafata w Judzie (870-848)
22 47 Usunął też z kraju resztę uprawiających nierząd sakralny, który trwał za czasów jego ojca.


Zobacz rozdział