1 Krl 22,54

CZASY ELIASZA
Panowanie króla Ochozjasza w Izraelu (854-853)
22 54 Poszedł bowiem na służbę Baala i oddawał mu pokłon, czym rozdrażnił Pana, Boga Izraela, zupełnie tak, jak uczynił jego ojciec.


Zobacz rozdział