1 Krl 3,25

RZĄDY SALOMONA
Wyroki sądowe Salomona
3 25 A wtedy król rozkazał: «Rozetnijcie to żywe dziecko na dwoje i dajcie połowę jednej i połowę drugiej!»


Zobacz rozdział