1 Krl 3,27

RZĄDY SALOMONA
Wyroki sądowe Salomona
3 27 Na to król zabrał głos i powiedział: «Dajcie tamtej to żywe dziecko i nie zabijajcie go! Ona jest jego matką».


Zobacz rozdział