1 Krl 3,9

RZĄDY SALOMONA
Salomon prosi Boga o mądrość
3 9 Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?»


Zobacz rozdział