1 Krl 5,10

RZĄDY SALOMONA
Powszechny podziw dla mądrości Salomona
5 10 Toteż mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi Wschodu i mądrość Egipcjan.


Zobacz rozdział