1 Krl 5,14

RZĄDY SALOMONA
Powszechny podziw dla mądrości Salomona
5 14 Przychodzili więc ze wszystkich narodów i spośród wszystkich królów ci, którzy dowiedzieli się o mądrości Salomona, aby przysłuchiwać się jego mądrości.


Zobacz rozdział