1 Krl 8,23

BUDOWLE SALOMONA
Modlitwa Salomona o łaski dla ludu
8 23 «O Panie, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak zachowującego przymierze i łaskę względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego swego serca,


Zobacz rozdział