1 Krl 8,37

BUDOWLE SALOMONA
Modlitwa Salomona o łaski dla ludu
8 37 Gdy w kraju będzie głód lub zaraza, gdy będzie spiekota, śnieć, szarańcza lub chasil*, gdy wróg jego natrze na jedną* z jego bram, albo wszelka klęska lub jakakolwiek choroba -


Przypisy

8,37 - Chasil - odmiana szarańczy (zob. Jl 1,4; Jl 2,25). Inni tłum.: "mszyce"; "jedną" - popr. wg LXX.

Zobacz rozdział