1 Krl 8,39

BUDOWLE SALOMONA
Modlitwa Salomona o łaski dla ludu
8 39 Ty usłysz w niebie, miejscu Twego przebywania. Racz się zmiłować i działać: Oddaj każdemu według jego postępowania, bo Ty znasz jego serce, bo jedynie Ty znasz serce każdego człowieka.


Zobacz rozdział