1 Krl 8,45

BUDOWLE SALOMONA
Modlitwa Salomona o łaski dla ludu
8 45 wówczas wysłuchaj w niebie ich modlitwę oraz błaganie i wymierz im sprawiedliwość.


Zobacz rozdział