1 Krl 8,57-58

BUDOWLE SALOMONA
Wezwanie Izraela do wierności dla Pana
8 57 Niech będzie z nami Pan, nasz Bóg, jak był z naszymi przodkami! Niech nas nie opuszcza i nie odrzuca nas, 58 ale nakłoni do siebie nasze serca, abyśmy chodzili Jego drogami, strzegąc Jego poleceń, praw i nakazów, do których zobowiązał naszych przodków.


Zobacz rozdział