1 Krl 8,61

BUDOWLE SALOMONA
Wezwanie Izraela do wierności dla Pana
8 61 Niech więc serce wasze będzie szczere wobec Pana, Boga naszego, abyście postępowali według Jego praw i przestrzegali Jego nakazów, jak jest w dniu dzisiejszym».


Zobacz rozdział