1 Krl 8,65

BUDOWLE SALOMONA
Uroczystość poświęcenia i pierwsze nabożeństwo w świątyni
8 65 Wtedy Salomon, a z nim wielkie zgromadzenie całego Izraela od Wejścia do Chamat aż do Potoku Egipskiego*, obchodził uroczyste święto przed Panem, Bogiem naszym*, przez siedem <i siedem dni, to jest czternaście dni>.


Przypisy

8,65 - "Egipskiego" - zob. Lb 13,21; "Bogiem - tu LXX zachowała: "w domu, który zbudował, jedząc, pijąc i radując się przed Panem, Bogiem naszym".

Zobacz rozdział