1 Krl 9,23

BUDOWLE SALOMONA
Roboty niewolników
9 23 Salomon miał pięciuset pięćdziesięciu wyższych* urzędników zarządzających pracami. Oni to nadzorowali lud wykonujący pracę.


Przypisy

9,23 - Zob. 1 Krl 5,30.

Zobacz rozdział