1 Krl 9,26

STOSUNKI Z ZAGRANICĄ
Flota Salomona przywozi złoto z Ofiru
9 26 Król Salomon zbudował flotę w Esjon-Geber koło Elat nad brzegiem Morza Czerwonego w kraju Edomu.


Zobacz rozdział