1 Krn 1,17

GENEALOGIE
Od Adama do Abrahama
1 17 Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. [Synowie Arama]*: Us, Chul, Geter i Meszek.


Przypisy

1,17 - Dod. wg Rdz 10,23.

Zobacz rozdział