1 Krn 1,28

GENEALOGIE
Potomkowie Abrahama
1 28 Synowie Abrahama: Izaak i Izmael*.


Przypisy

1,28 - Por. Rdz 16,15; Rdz 21,1-4; Rdz 25,13.

Zobacz rozdział