1 Krn 1,50

GENEALOGIE
Potomkowie Ezawa*
1 50 Umarł Baal-Chanan i królował w jego miejsce Hadad*, a nazwa miasta jego Pai, imię zaś jego żony Mehetabel, córki Matredy, córki Mezahaba*.


Przypisy

1,35 - Por. Rdz 36,10-43.
1,50 - Por. Rdz 36,39. Lepiej czytać "Hodar" oraz "córki Matreda, syna Mezahaba" (LXX, syr.).

Zobacz rozdział