1 Krn 1,6

GENEALOGIE
Od Adama do Abrahama
1 6 Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat* i Togarma.


Przypisy

1,6 - Inni popr.: "Difat" (por. Rdz 10,3).

Zobacz rozdział