1 Krn 11,8

DAWID KRÓLEM
Zdobycie Jerozolimy*
11 8 Zbudował potem miasto dokoła, tak Millo*, jak i otoczenie, Joab zaś odnowił resztę miasta.


Przypisy

11,4 - Por. 2 Sm 5,6-10.
11,8 - Por. 2 Sm 5,9. Jest to umocnione, sztuczne wzniesienie, cytadela; tutaj: twierdza jebusyckiej Jerozolimy na południowo-wschodnim zboczu wzgórza Ofel. Autor przypisuje Dawidowi rekonstrukcję wałów obronnych i twierdzy Millo, Joabowi zaś tylko odbudowę części mieszkalnej Jerozolimy.

Zobacz rozdział