1 Krn 14,11

DAWID KRÓLEM
Dwukrotne zwycięstwo nad Filistynami
14 11 Udali się oni do Baal-Perasim i tam ich Dawid pokonał. Wtedy rzekł Dawid: «Tak rozbił Bóg moją ręką wrogów moich, jak rozbija woda [rwąca]». Dlatego nazwano to miejsce Baal-Perasim.


Zobacz rozdział