1 Krn 14,4

DAWID KRÓLEM
Świetność rządów Dawida*
14 4 Oto imiona dzieci, które miał w Jerozolimie: Szammua, Szobab, Natan, Salomon,


Przypisy

14,1 - (1 Krn 14, 1-16) - Por. 2 Sm 5,11-25.

Zobacz rozdział