1 Krn 16,10-11

DAWID KRÓLEM
Arka Przymierza w Jerozolimie
16 10 Szczyćcie się świętym Jego imieniem, niech się weseli serce szukających Pana! 11 Rozważajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza:


Zobacz rozdział