1 Krn 16,11

DAWID KRÓLEM
Arka Przymierza w Jerozolimie
16 11 Rozważajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza:


Zobacz rozdział