1 Krn 16,14

DAWID KRÓLEM
Arka Przymierza w Jerozolimie
16 14 On, Pan, jest naszym Bogiem, Jego wyroki obejmują świat cały.


Zobacz rozdział