1 Krn 16,15

DAWID KRÓLEM
Arka Przymierza w Jerozolimie
16 15 Na wieki pamięta* o swoim przymierzu - obietnicę dał dla tysiąca pokoleń.


Przypisy

16,15 - Popr. wg Ps 105[104],8; hebr.: "pamiętajcie".

Zobacz rozdział