1 Krn 16,28

DAWID KRÓLEM
Arka Przymierza w Jerozolimie
16 28 Oddajcie Panu, rodziny narodów, oddajcie Panu chwałę i potęgę,


Zobacz rozdział