1 Krn 16,35

DAWID KRÓLEM
Arka Przymierza w Jerozolimie
16 35 Mówcie: «Ratuj nas, Boże zbawienia naszego, zgromadź nas i wybaw spośród narodów, abyśmy wielbili święte imię Twoje i dumni byli z Twej chwały».


Zobacz rozdział