1 Krn 16,36

DAWID KRÓLEM
Arka Przymierza w Jerozolimie
16 36 Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieków na wieki. A cały naród odpowiedział: «Amen» i chwalił Pana.


Zobacz rozdział