1 Krn 21,25

DAWID KRÓLEM
Spis ludności i jego następstwa*
21 25 Dał więc Dawid Ornanowi za pole sześćset syklów złota.


Przypisy

21,1 - Por. 2 Sm 24,1-25.

Zobacz rozdział