1 Krn 24,11

DAWID KRÓLEM
Podział kapłanów
24 11 dziewiąty na Jeszuę, dziesiąty na Szekaniasza,


Zobacz rozdział