1 Krn 29,11

DAWID KRÓLEM
Ofiary na świątynię
29 11 Twoja jest, o Panie wielkość, moc, sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje; do Ciebie, Panie, należy królowanie i ten, co głowę wznosi ponad wszystkich*.


Przypisy

29,11 - Tzn. król. Tak za 8 rkp i Wlg; hebr.: "Tobie przystoi podnosić głowę ponad wszystko".

Powiązane utwory

Panie nasz, Boże ks. Ireneusz Pawlak - 1 Krn 29,10-13

Śpiewy uwielbienia; Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej; Exsultate Deo - 1-głosowy

Zobacz rozdział