1 Krn 29,14

DAWID KRÓLEM
Ofiary na świątynię
29 14 Czymże ja jestem i czym jest lud mój, żebyśmy Ci mogli ofiarować dobrowolnie te rzeczy? Albowiem od Ciebie to wszystko pochodzi i co z ręki Twojej mamy, dajemy Tobie.


Zobacz rozdział