1 Krn 29,15a

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Nie można jednoznacznie wskazać: 29,15a
DAWID KRÓLEM
Ofiary na świątynię
29 15 Jesteśmy bowiem pielgrzymami* przed Tobą i przychodniami, jak byli wszyscy przodkowie nasi; dni nasze jak cień na ziemi [mijają] bez żadnej nadziei.


Przypisy

29,15 - Dosł.: "Obcymi".

Zobacz rozdział