1 Krn 29,9

DAWID KRÓLEM
Ofiary na świątynię
29 9 Lud radował się ze swych ofiar dobrowolnych, albowiem ze szczerego serca okazywali hojność w darach dla Pana; także król Dawid bardzo się radował.


Zobacz rozdział