1 Krn 3,10

GENEALOGIE
Królowie judzcy
3 10 Synem Salomona był Roboam; synem Roboama - Abiasz, synem Abiasza - Asa, synem Asy - Jozafat,


Zobacz rozdział